Số tổng đài tư vấn luật miễn phí ?

Rate this post

 

Bạn có nhiều vấn đề cần hỏi liên quan đến luật pháp,. bạn muốn tìm một tổng đài tư vấn luật miễn phí, hãy nhấc máy lên gọi đến tổng đài 1900 của Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN hợp tác cùng Công ty Luật VinaBiz phối hợp thực hiện, số tổng đài tư vấn luật miễn phí là 1900 6188

Số tổng đài tư vấn luật miễn phí ?
Số tổng đài tư vấn luật miễn phí ?

 

I. Lĩnh vực tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn luật miễn phí 1900 6188

1. Tư vấn pháp luật Dân sự

– Tư vấn về các giao dịch về hợp đồng: Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho, hợp đồng vay mượn tài sản, hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm;

– Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các loại hợp đồng dân sự như: hợp đồng mua bán, tặng, vay mượn, thuê khoán tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm, …

– Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến các giao dịch dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;

– Tư vấn về Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền;

– Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài.

2. Tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình

– Tư vấn các thủ tục về đăng ký kết hôn.

– Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết ly hôn, quyền nuôi con, phân chia tài sản khi ly hôn.

– Tư vấn về thay đổi quyền nuôi con, giải quyết tranh chấp tài sản sau khi ly hôn.

– Tư vấn về Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

3. Tư vấn pháp luật Thừa kế – Di chúc

– Tư vấn về thừa kế theo di chúc và các quy định pháp luật liên quan đến thừa kế theo di chúc.

– Tư vấn về thừa kế theo pháp luật: Các trường hợp thừa kế theo pháp luật; xác định người thừa kế theo pháp luật; các quy định về thừa kế thế vị;

– Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;

– Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan;

– Tư vấn về khai nhận thừa kế, giải quyết các tranh chấp liên quan đến Thừa kế – Di chúc

4. Tư vấn pháp luật Đất đai và các quy định khác liên quan đến đất đai

– Tư vấn về trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất,quyền sở hữu nhà vv…

– Tư vấn về thủ tục chuyển quyền nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất, quyền sở hữu nhà,…

– Tư vấn về trình tự, thủ tục tách, nhập thửa đất.

– Tư vấn về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

– Tư vấn về thủ tục mua bán đất tại Việt Nam của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

– Tư vấn về giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất,quyền sở hữu nhà vv…

5. Tư vấn pháp luật về Lao động

– Tư vấn pháp luật về lao động, quan hệ lao động..;

– Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động (hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo vụ việc);

– Tư vấn quản lý lao động, xây dựng thang bảng lương, xây dựng nội quy, quy chế nội bộ Doanh nghiệp;

– Tư vấn xử lý kỷ luật lao động;

– Tư vấn giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động;

– Tư vấn giải quyết chế độ cho người lao động và các nội dung khác có liên quan;

6. Tư vấn pháp luật về Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại

– Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp;

– Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Xây dựng quy chế, Nội quy doanh nghiệp, Quản trị nội bộ, Tiền lương, Sổ cổ đông, Sổ thành viên, Điều lệ …);

– Tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

– Tư vấn quy định pháp luật và thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh …

– Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể các loại hình doanh nghiệp;

– Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, Review hợp đồng, tư vấn pháp luật về Lao động, bảo hiểm, tiền lương, tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quá trình, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp.

– Tư vấn giải quyết các tranh chấp liên quan đến nội bộ doanh nghiệp, tranh chấp hợp đồng kinh tế, thu hồi nợ cho doanh nghiệp.

7. Tư vấn về đầu tư nước ngoài

– Tư vấn quy định pháp lý về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và tư vấn các thủ tục đầu tư;

– Tư vấn về việc mua bán, sáp nhập  doanh nghiệp, mua bán góp vốn và chuyển nhượng cổ phần cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài;

– Tư vấn pháp lý về đầu tư Việt Nam ra nước ngoài.

– Tư vấn giải quyết các tranh chấp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các hợp đồng kinh tế quốc tế.

8. Tư vấn pháp luật về Tài chính – Ngân hàng

– Tư vấn pháp luật thuế, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, gia hạn nộp thuế…, tư vấn về quy định về các loại thuế hiện hành như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, thuế trước bạ, thuế môn bài…

– Tư vấn, soạn thảo, rà soát và cử luật sư tham gia đàm phán các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố, thế chấp, cho thuê tài chính, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vay, tài trợ dự án;

– Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Tư vấn về bảo hiểm vốn vay và quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, tài chính;

– Tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại các cơ quan tài phán như trọng tài và tòa án;

9. Tư vấn pháp luật về Dự án và Hợp đồng

– Tư vấn về lập dự án, các thủ tục về đầu tư dự án bất động sản, khai thác khoáng sản …;

– Tư vấn về Hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng, thi công, khai khoáng, BCC, BOT, BT..;

10. Tư vấn pháp luật về Sở hữu trí tuệ

– Tư vấn thủ tục về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; Kiểu dáng công nghiệp, Bản quyền tác giả…

–  Tư vấn giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;

– Tư vấn giải quyết các tranh chấp trên môi trường internet;

11. Tư vấn pháp luật Hành chính

– Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất;

– Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

– Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân;

– Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất;

– Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý hộ tịch;

– Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính đối với việc từ chối công chứng, chứng thực;

12. Tư vấn pháp luật Hình sự

• Thủ tục tố tụng hình sự, quy định về lỗi, tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự

• Các vấn đề khác liên quan cho cá nhân, tổ chức để hiểu và phòng tránh vi phạm pháp luật;

13. Tư vấn và giải đáp các vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm hành  chính:

– Giải đáp các tình huống liên quan đến vi phạm giao thông;

– Giải đáp các vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị và các lĩnh vực khác.

14. Tư vấn và giải đáp các vấn đề khác liên quan đến các quy định của pháp luật Việt Nam

II. Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua Tổng đài 1900 6188

1.1. Cách sử dụng tư vấn luật qua điện thoại miễn phí: Lựa chọn một trong 2 cách thức sau:

– Truy cập trang web của Công ty luật VinaBiz tại địa chỉ netlaw.vn, vinabiz.vn làm theo hướng dẫn tại box “Liên hệ trực tuyến”, cột phải, trên đầu trang chủ netlaw.vn, vinabiz.vn.

– Gọi đến tổng đài 1900 6188, lựa chọn lĩnh vực pháp luật mong muốn tư vấn luật để gặp gỡ, trao đổi với tư vấn viên phụ trách – là những Luật sư, chuyên gia tư vấn luật.

1.2. Các lĩnh vực pháp luật đang cung cấp tại đầu số 1900 6188 cụ thể như sau:

– Tư vấn pháp luật về Dân sự; Thừa kế; Di chúc; Tặng cho tài sản (Xin mời gọi số 1900 6188 chọn nhánh 1)

– Tư vấn pháp luật về Đăng ký kinh doanh; Đầu tư nước ngoài,Chuyển nhượng dự án, Sở hữu trí tuệ (Xin mời gọi số 1900 6188 chọn nhánh 2)

– Tư vấn pháp luật về Hôn nhân gia đình; Lao động; Bảo hiểm xã hội (Xin mời gọi số 1900 6188 chọn nhánh 3)

– Tư vấn pháp luật về đất đai; cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế (Xin mời gọi số 1900 6188, chọn nhánh 4).

– Tư vấn pháp luật về Hình sự; Xử phạt vi phạm hành chính (Xin mời gọi số 1900 6188 chọn nhánh 5)

– Tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực khác hoặc đặt lịch gặp luật sư trực tiếp tại văn phòng (Xin mời gọi số 1900 6188 chọn nhánh 0)

1.3. Các luật sư, chuyên gia, chuyên viên tư pháp lý tham gia tư vấn gồm:

GS.TS. Lê Hồng Hạnh (tham khảo profile đính kèm).

– Thạc sỹ luật học Trần Hoài Văn (tham khảo profile đính kèm).

– Luật sư Dương Quốc Huy (tham khảo profile đính kèm).

– Luật sư Phạm Đức Thành (tham khảo profile đính kèm).

– Luật sư – Thạc sỹ Phạm Văn Khánh (tham khảo profile đính kèm).

– Chuyên gia Nguyễn Anh Dũng (tham khảo profile đính kèm).

– Luật sư Lê Hồng Huấn (tham khảo profile đính kèm).

– Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Thảo (tham khảo profile đính kèm).

– Chuyên viên Dương Thùy Linh (tham khảo profile đính kèm).

– Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Hường (tham khảo profile đính kèm).

– Chuyên viên Nguyễn Thị Châm (tham khảo profile đính kèm).

– Chuyên viên Nguyễn Thị Lan (tham khảo profile đính kèm).

– Chuyên viên Lê Việt Hà (tham khảo profile đính kèm).

– Chuyên viên Trần Thị Tú Quyên (tham khảo profile đính kèm).

– Chuyên viên Nguyễn Thị Thùy Dung (tham khảo profile đính kèm).

1.4. Nội dung tư vấn

Quý khách hàng sẽ được giải đáp ngay lập tức những vấn đề cơ bản về pháp lý đối với nội dung nêu trong câu hỏi. Qua đó, có cái nhìn tổng quan về sự việc và tìm được phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất tại thời điểm trao đổi cùng luật sư, chuyên gia và chuyên viên.

– Với những những nội dung chi tiết, đòi hỏi thời gian nghiên cứu, sự chính xác trong giải pháp giải quyết vấn đề với liệu xác minh sự việc đi kèm, Quý khách vui lòng lựa chọn một trong 3 phương án dịch vụ:

+  Đến trực tiếp Văn phòng Công ty Luật VinaBiz để sử dụng dịch vụ tư vấn tại Văn phòng;

+  Sử dụng dịch vụ tư vấn luật trong Hệ thống “Tư vấn luật VIP”;

+ Sử dụng dịch vụ tư vấn bằng văn bản qua địa chỉ email của công ty: luat.vinabiz@gmail.com.

1.5. Cước dịch vụ điện thoại

Theo quy định của nhà mạng và pháp luật hiện hành, cước dịch vụ đầu số 1900 6188 là 4.500đ/phút đối với các thuê bao của Viettel, Vietnamobile và 8.000đ/phút với các thuê bao của các mạng còn lại.

Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến các lĩnh vực luật trên đều được giải đáp, hướng dẫn, hỗ trợ chi tiết, nếu bạn có nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ về luật, hãy nhấc máy lên và gọi luôn đến đầu số 1900 6188

Rate this post

Bài viết liên quan
Go To Top