Giải pháp tổng thể của SIEMENS cho doanh nghiệp có nhiều chi nhánh

Rate this post

Giải pháp tổng thể của tổng đài SIEMENS dành cho doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, nhiều văn phòng giúp cho đơn vị sử dụng các công cụ hiệu quả hơn

Hệ thống Hipath ProCenter Enterprise cho phép doanh nghiệp mở rộng lên đến 750 agents. Như vậy doanh nghiệp có thể mở rộng nâng cấp trong tương lai rất đơn giản bằng cách sử dụng thêm license để kích hoạt.

Tính năng hội thảo trực tuyến trong nhóm và hiển thị trạng thái agents thông qua icon trực quan là ý tưởng độc đáo của SIEMENS giúp cho tổ chức sử dụng các công cụ hiệu quả hơn sử dụng dịch vụ tổng đài 1900 thông thường

Hệ thống Hipath ProCenter Enterprise
Hệ thống Hipath ProCenter Enterprise

Hipath ProCenter có giao tiếp với hệ thống tổng đài Hipath thông qua giao tiếp LAN.

Hệ thống này về cơ bản có thể chia thành ba phần như sau :

  • Server Hipath ProCenterEnterprise
  • Phần mềm dành cho Supervisor: Hipath ProCenter Enterprise Manager
  • Phần mềm dùng cho Agents: Hipath ProCenter Client  Desktop

Hệ thống này có thể điều khiển thiết bị XMU+ qua mạng LAN. Do đó chúng ta có thể khai báo và sử dụng tính năng của XMU+ trong phần design center – phần thiết lập các cơ chế định tuyến và lưu đồ xử lý hàng đợi.

Ngoài ra hệ thống Hipath ProCenter Enterprise còn hỗ trợ các ứng dụng CSDL bên ngoài thông qua ODBC, SQL hoặc các hệ thống CRM như SAP, Seibel hoặc Microsoft Dynamic CRM 3.0 .

Khi sử dụng các hệ CSDL bên ngoài với hệ thống Hipath ProCenter Enterprise, các agents có thể nhanh chóng truy xuất được CSDL khách hàng dựa vào thông tin trên màn hình screen pop up. Điều này sẽ giúp cho các agents giảm thời gian xử lý dữ liệu, đảm bảo xử lý nhanh chóng hơn.

Hệ thống Hipath Procenter Enterprise 7.0 không những hỗ trợ xử lý các dạng media theo kiểu voice mà còn cho phép triển khai trên các định dạng khác như email, web – thông qua chat session.

Như vậy với việc đầu tư hệ thống này, khách hàng có thể mở rộng trong tương lai mà không cần phải đầu tư mới.

Manager cũng như agents khi sử dụng phải đăng nhập vào hệ thống Hipath ProCenter Enterprise. Dựa trên tài khoản được cấp, hệ thống sẽ xác định được chức năng và quyền hạn của users được sử dụng. Như vậy nhìn chung, hệ thống này hoạt động trên mô hình kiến trúc client-server. Do đó khách hàng có thể triển khai được mô hình virtual contact center ở trên toàn hệ thống mạng Intranet của mình

Giải pháp tổng thể của SIEMENS cho doanh nghiệp có nhiều chi nhánh
Giải pháp tổng thể của SIEMENS cho doanh nghiệp có nhiều chi nhánh

Hệ thống Hipath ProCenter cho phép phân thành nhiều group khác nhau. Mỗi group như vậy có thể có supervisor riêng và các agents có thể thuộc nhiều group khác nhau.

Manager chịu trách nhiệm về quản lý giám sát, phân công việc cho các agents theo các kỹ năng hoặc chính sách.

Đây là giải pháp tổng thể của SIEMENS cho doanh nghiệp có nhiều văn phòng chi nhánh. Chúng tôi cũng đề nghị Doanh nghiệp nên sử dụng mô hình này trong hệ thống mạng viễn thông của mình.

TỔng Kết: Đối với các doanh nghiệp, tổ chức có nhiều chi nhánh, văn phòng mà cần sử dụng hệ thống tổng đài thì chúng tôi khuyên bạn nên chọn mô hình này bởi nhiều tính năng hỗ trợ hiệu quả vượt trội

Để biết thêm chi tiết về hệ thống này bạn vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SỐ, chuyên viên kinh doanh : 0977.545.893

Depakote (Divalproex Enteric Coated) is a prescription drug available with any authorized drug store pharmacy and online pharmacy. One may also buy depakote online without prescription. Buy Depakote online for lowest prices without a prescription. Any type of credit card or debit card can be used to order Depakote. The active substance in Priligy is dapoxetine. Priligy is a prescription medication. Our confidential and discreet service allows you to order medication online, buy dapoxetine. Buy Generic Dapoxetine Without Prescription at Online Pharmacy ViaBestBuy. Cheap Cost of Dapoxetine Pills in USA. Purchase with Best Conditions!

Rate this post

Bài viết liên quan
Go To Top