Tìm hiểu giải pháp Avaya DevConnect SIP Certified Gateways

02-03-2016 Hỏi đáp tổng đài
  Tìm hiểu giải pháp Avaya DevConnect SIP Certified Gateways ? Các sản phẩm của AudioCodes được cấp chứng chỉ đầy đủ tương thích với Communication Manager và Dịch vụ SIP Enablement ...
Go To Top