Dịch vụ IP Telephony và SIP Enablement Services của Avaya

11-04-2017 Tin tức
  Avaya chỉ tập trung vào cung cấp các dịch vụ IP Telephony và SIP Enablement Services, thiết bị và giải pháp IP Phone cho khách hàng doanh nghiệp. Hiện nay thị trường IP ...
Go To Top