Làm sao để khắc phục hiện tượng không gọi được cho BKAV

Rate this post

Làm sao để khắc phục hiện tượng không gọi được cho BKAV

Tongdaire – Khi bạn không gọi được cho Bkav qua số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật dành riêng cho khách hàng BkavPro in trên thẻ bản quyền BkavPro, bạn hãy kiểm tra một số nguyên nhân sau:

Làm sao để khắc phục hiện tượng không gọi được cho BKAV

Làm sao để khắc phục hiện tượng không gọi được cho BKAV

1.Nếu bạn gọi từ số cố định ở nhà riêng:

Bạn hãy thử gọi vào các đầu số 1900 khác (ví dụ: 1900 58 58 50…) để kiểm tra xem có gọi được hay không. Nếu không gọi được, nguyên nhân có thể là do khi đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông, người đăng ký đã lựa chọn dịch vụ chặn gọi tới đầu số 1900.

Bạn hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn để được tư vấn, khắc phục.

  1. Nếu bạn gọi từ số cố định ở cơ quan:

Bạn hãy thử gọi vào các đầu số 1900 khác (ví dụ: 1900 58 58 50…) để kiểm tra xem có gọi được hay không. Nếu không gọi được, nguyên nhân có thể do hệ thống điện thoại trong cơ quan đã được thiết lập chế độ chặn gọi tới đầu số 1900, hoặc khi đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông, người đăng ký đã lựa chọn dịch vụ chặn gọi tới đầu số 1900.

Bạn hãy liên hệ với người có trách nhiệm trong cơ quan để kiểm tra lại, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn để được tư vấn, khắc phục.

  1. Nếu bạn gọi từ số di động:

Có thể mạng điện thoại di động bạn đang sử dụng có vấn đề, bạn hãy thử gọi lại cho chúng tôi vào một thời điểm khác, hoặc gửi email thông báo cho chúng tôi về vấn đề này theo địa chỉ email dành riêng cho khách hàng BkavPro.

Nguồn : Sưu tầm 

Rate this post
Bài viết liên quan
Go To Top